Fundacja Pietrowicz Śladami uczestników - dbamy o pamięć uczestników polskich wypraw w góry wysokie

Celem Fundacji „Pietrowicz Śladami Uczestników” jest dbanie o pamięć uczestników polskich wypraw w góry wysokie poprzez aktywne i nietypowe projekty. W zakresie naszych działań jest także wspieranie edukacji dzieci w Nepalu.

Nazywam się Maciej Pietrowicz. Dzięki licznym rozmowom z uczestnikami wypraw w Himalaje w ubiegłym wieku oraz z osobami, które zajmowały się przygotowaniem tych ekspedycji, codziennie poznaję nowe historie, związane ze Złotą Erą Polskiego Himalaizmu. 

Opowieści o zgoła odmiennych realiach i uwarunkowaniach, himalaistach bez najnowszego sprzętu, jakim dysponują dziś ekspedycje wysokogórskie. Często są to historie ludzi pełniących niesłychanie ważne funkcje przygotowawcze i logistyczne przy organizacji wypraw, którzy nie mają dziś możliwości szerzej o tym opowiedzieć.

Reprezentując Fundację PŚU, chcę pomagać. Uchronić przed zapomnieniem historie uczestników wypraw ubiegłego wieku, nadal nawiązywać do polskich akcentów i tradycji, a przede wszystkim wspierać humanitarnie potrzebujących. Poniżej trochę o tym co robię i dlaczego jest to dla mnie takie ważne.

W 2019 roku zainicjowałem projekt Śladami Uczestników, którego celem było przypomnienie historii jeleniogórskich himalaistów,
poprzez obchody Jubileuszu 40-lecia Pierwszej Jeleniogórskiej Wyprawy na Annapurnę Południową w Himalajach – Annapurna South 1979. Nasz wyjazd „pokolenia dzieci uczestników” do Nepalu w 2019 roku, po czterdziestu latach od tamtej wyprawy, został uwieńczony umieszczeniem tablicy pamiątkowej w opuszczonej bazie wspinaczy.

Oddaliśmy tym samym cześć uczestnikom wyprawy, którzy nigdy z niej nie powrócili. To także w 2019 roku pierwszy raz zobaczyłem, jak wygląda prawdziwe życie w Nepalu oraz na jakim poziomie jest edukacja nepalskich dzieci.

Jeszcze w tym samym roku zaangażowałem się w wydanie książki, mój pierwszy w życiu self-publishing: „Śladami Uczestników Pierwszej Jeleniogórskiej Wyprawy w Himalaje”. Powstała ona na podstawie rękopisów z wyprawy, odszukanych w pamiątkach rodzinnych po moim Tacie. Jerzy Pietrowicz pod Annapurna South, w trakcie akcji ratunkowej, znosząc rannego Japończyka, doznał kontuzji nogi. Jak wynika z faktów, wpłynęła ona diametralnie na jego późniejsze losy, zaważyła bowiem na jego życiu oraz powrocie z tej ekspedycji. Ja rodzę się dwa lata po tej wyprawie…

To zapoczątkowało we mnie chęć kolejnych działań w środowisku górskim. Tak powstała fundacja Pietrowicz Śladami Uczestników oraz zostały podjęte próby realizacji jej głównych celów: szerzenia idei himalaizmu wśród społeczeństwa i wsparcie humanitarne dla dzieci w Nepalu.

Tylko w 2019 roku po powrocie z Himalajów byliśmy jedną z większych atrakcji podczas XXIV Festiwalu Górskiego im. Andrzeja
Zawady w Lądku-Zdroju. Pokazaliśmy 100 m² oryginalnej bazy himalajskiej, łącząc to z prezentacją Jelcza oraz aktywnymi prelekcjami. Byliśmy także częścią World Travel Show oraz Warsaw Motor Show w Warszawie, rozkładając także i tam, na tle historycznego Jelcza, Base Camp z ubiegłego wieku.
Dotychczasowa współpraca z mediami zaowocowała wieloma artykułami w prasie oraz wizytami w studio, m.in. Dzień Dobry TVN, Fakty TVN, Radiowa Trójka, RMF FM i wiele innych. Nasz Jelcz zainteresował redakcje takich wydawnictw jak: Automobilista, Trucks&Machines, Truck Focus i Logistyka.rp. Cały wykaz wystąpień w mediach znajdziesz na naszej stronie internetowej pod poniższym adresemo nas w mediach.
Dotychczasowe większe zrealizowane projekty:

Obchody Jubileuszu 40-lecia Pierwszej Jeleniogórskiej Wyprawy w Himalaje na Annapurna South w Jeleniogórskim Centrum Kultury – 09/03/2019 roku.

Wyjazd w Himalaje celem zawieszenia tablicy upamiętniającej Pierwszą Jeleniogórską Wyprawę – Annapurna South 1979. – 04-05/ 2019 roku.

BaseCamp z Jelczem – jedna z największych atrakcji podczas XXIV Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju – ponad 100m2 baza himalajska z prezentacją Jelcza oraz prelekcjami – 19-22/09/2019 roku.

World Travel Show w Warszawie – BaseCamp z Jelczem 18-20/10/2019

Warsaw Motor Show BaseCamp z Jelczem – 13-15/11/2019

Festiwal górski Karkonoskie Dni Lajtowe – wystąpienie o projekcie Jelczem w Himalaje 29/11 – 01/12/2019

Zima z TVN Szklarska Poręba 22/02/2020

Książka „Śladami Uczestników Pierwszej Jeleniogórskiej Wyprawy w Himalaje” na podstawie dzienników Jerzego Pietrowicza z wyprawy na Annapurna South 1979. Nakład 1250 egzemplarzy.

 
Nasz najnowszy projekt, historyczny rajd pojazdem Jelcz z Polski do Nepalu: www.jelczemwhimalaje.pl udało się zrealizować w 2021 roku.
Wyjechaliśmy w Himalaje reprezentując nasz kraj i przypomnieć, że w 2021 roku mija dokładnie 50 lat odkąd wyruszyła pierwsza wyprawa Jelczem w góry wysokie. Przyłączamy się do oficjalnych obchodów tego Jubileuszu.
Kraj po kraju, miasto po mieście, od Europy, przez Bliski Wschód, aż do odległych Himalajów w Azji, będziemy przypominać jaki Polska ma wkład, jakim jest hegemonem w dziedzinie himalaizmu światowego.
Nie jest naszym celem się wspinać, dlatego wykorzystujemy nasz odbiór w mediach, aby wesprzeć dzieci w Nepalu, które nadal odczuwają trudy związane z trzęsieniem ziemi w 2015 roku.
 

Wsparcie jakie możemy przy okazji tego projektu udzielić potrzebującym, jest bowiem celem samym w sobie, niewymiernym i ponadczasowym.

Projekt Jelczem w Himalaje organizowany jest przez fundację Pietrowicz Śladami Uczestników, a nasz historyczny Jelcz jest także pomnikiem polskiej myśli technologicznej, nadającym projektowi miano Mobilnego Pomnika Złotej Ery Polskiego Himalaizmu.
Przypomnimy dokonania tego okresu, a przede wszystkim warunki, jakim musieli sprostać nasi „lodowi wojownicy” podczas podróży
w najwyższe góry świata.
 
Dlaczego Jelczem? Ponieważ to jeżdżący symbol polskich wypraw w góry wysokie ubiegłego wieku. To dzięki tej ciężarówce uczestnicy wypraw docierali wraz z ekwipunkiem w Himalaje. Nasze zestawienie wypraw z udziałem Jelcza wskazuje ich aż 14, a pierwsza z nich odbyła się już w 1971 roku. Bez wątpienia, bez tej ciężarówki, Polakom nie udałoby się dostać do czołówki światowego himalaizmu.
 

Aby stale podwyższać standardy naszych działań, chcielibyśmy ogłosić przystąpienie naszej fundacji do Patronite – programu realizacji naszych celów statutowych wraz ze społecznością. Ratowanie starych fotografii, wernisaże, publikacje książkowe,
Mobilny Pomnik Złotej Ery Polskiego Himalaizmu, wydarzenia w Polsce i na świecie, uczczenie 40-lecia zdobycia Mount Everestu, aż wreszcie wsparcie edukacji dzieci w Nepalu, to tylko kilka naszych otwartych projektów, do których zrealizowania dziś także i Ty możesz się przyczynić.

W zależności od pozyskanych
od Was środków, nadal będziemy się spotykać z uczestnikami wypraw ubiegłego wieku, aby uchronić przed zapomnieniem ich historie. Będą to zatem mniej lub bardziej liczne wywiady i reportaże. Opowieści o zgoła odmiennych realiach tamtej epoki. 
Jeśli uważasz, że to co robimy jest słuszne, zostań patronem fundacji Pietrowicz Śladami Uczestników na nowo powstałym profilu patronite.
 
Wykaz polskich wyprawy ciężarówką Jelcz w góry wysokie został również ujęty w wydanej książce: „Śladami Uczestników Pierwszej Jeleniogórskiej Wyprawy w Himalaje”.
Jest to dowód na ogromny wkład, jaki wniósł ten samochód do osiągnięć Polaków w Złotej Erze Polskiego Himalaizmu.