Fundacja Pietrowicz Śladami uczestników - pomoc humanitarna dla Nepalu​

W zakresie naszych działań jest pomoc humanitarna oraz wspieranie edukacji dzieci w Nepalu, w szczególności z obszarów wiejskich.

Wkrótce rusza nasz najnowszy projekt, historyczny rajd pojazdem Jelcz z Polski do Nepalu: www.jelczemwhimalaje.pl
Wyjeżdżamy w Himalaje reprezentując nasz kraj i przypomnieć, że w 2021 roku będzie dokładnie 50 lat odkąd wyruszyła pierwsza wyprawa Jelczem w góry wysokie. Przyłączamy się do oficjalnych obchodów tego Jubileuszu.
Kraj po kraju, miasto po mieście, od Europy, przez Bliski Wschód, aż do odległych Himalajów w Azji, będziemy przypominać jaki Polska ma wkład, jakim jest hegemonem w dziedzinie himalaizmu światowego.
Nie będziemy się wspinać, dlatego wykorzystamy przestrzeń załadunkową ciężarówki, aby wesprzeć dzieci w Nepalu, które nadal odczuwają trudy związane z trzęsieniem ziemi w 2015 roku.
 

Wsparcie jakie możemy przy okazji tego projektu udzielić potrzebującym, jest bowiem celem samym w sobie, niewymiernym i ponadczasowym.

Projekt Jelczem w Himalaje organizowany jest przez fundację Pietrowicz Śladami Uczestników, a nasz historyczny Jelcz jest także pomnikiem polskiej myśli technologicznej, nadającym projektowi miano Mobilnego Pomnika Złotej Ery Polskiego Himalaizmu.
Przypomnimy dokonania tego okresu, a przede wszystkim warunki, jakim musieli sprostać nasi „lodowi wojownicy” podczas podróży
w najwyższe góry świata.
 
Dlaczego Jelczem? Ponieważ to jeżdżący symbol polskich wypraw w góry wysokie ubiegłego wieku. To dzięki tej ciężarówce uczestnicy wypraw docierali wraz z ekwipunkiem w Himalaje. Nasze zestawienie wypraw z udziałem Jelcza wskazuje ich aż 14, a pierwsza z nich odbyła się już w 1971 roku. Bez wątpienia, bez tej ciężarówki, Polakom nie udałoby się dostać do czołówki światowego himalaizmu.
 
Co zabieramy ze sobą do Nepalu? W 2019 roku, podczas wyjazdu upamiętniającego Pierwszą Jeleniogórską Wyprawę w Himalaje,
odwiedziliśmy pewien przytułek w Kathmandu dla bezdomnych, wśród których są też dzieci, przywożąc im najpotrzebniejsze podarunki. Obiecaliśmy, że tam wrócimy. Dziś mamy ciężarówkę i ogromną skrzynię załadunkową, z której w 2020 roku chcielibyśmy wpakować dużo więcej.

To zapoczątkowało we mnie chęć kolejnych działań w środowisku górskim. Tak powstała fundacja Pietrowicz Śladami Uczestników oraz zostały podjęte próby realizacji jej głównych celów: szerzenia idei himalaizmu wśród społeczeństwa i wsparcie humanitarne dla dzieci w Nepalu.

Aby stale podwyższać standardy naszych działań, chcielibyśmy ogłosić przystąpienie naszej fundacji do Patronite – programu realizacji naszych celów statutowych wraz ze społecznością. Ratowanie starych fotografii, wernisaże, publikacje książkowe,
Mobilny Pomnik Złotej Ery Polskiego Himalaizmu, wydarzenia w Polsce i na świecie, uczczenie 40-lecia zdobycia Mount Everestu, aż wreszcie wsparcie edukacji dzieci w Nepalu, to tylko kilka naszych otwartych projektów, do których zrealizowania dziś także i Ty możesz się przyczynić.

Wernisaż fotografii – trwają prace nad stworzeniem wystawy fotografii mojego ojca Jerzego Pietrowicza z wypraw w Himalaje i Karakorum, w których uczestniczył. Do uratowania są slajdy, które mają ponad 3 dekady. Zdjęcia nigdy wcześniej nie ujrzały światła dziennego.
Jelcz – Mobilny Pomnik Złotej Ery Polskiego Himalaizmu może stać się pierwszą w Polsce mobilną wystawą wypraw w Himalaje.
Wystawę tę chcielibyśmy zabrać Jelczem w Himalaje, aby ją umieścić w jednej z ubogich, publicznych placówek edukacyjnych, która zostanie obdarowana przez nas także innymi podarunkami. Fotografie polskich wypraw pozostaną trwałą polską pamiątką w Nepalu. Będzie to także przypominać, że my, Polacy, wpływamy na poprawę edukacji dzieci w Nepalu.
 
W zależności od pozyskanych od Was środków, nadal będziemy się spotykać z uczestnikami wypraw ubiegłego wieku, aby uchronić przed zapomnieniem ich historie. Będą to zatem mniej lub bardziej liczne wywiady i reportaże. Opowieści o zgoła odmiennych realiach tamtej epoki.
Jeśli uważasz, że to co robimy jest słuszne, zostań patronem fundacji Pietrowicz Śladami Uczestników na nowo powstałym profilu patronite.
 
Wykaz polskich wyprawy ciężarówką Jelcz w góry wysokie został również ujęty w wydanej książce: „Śladami Uczestników Pierwszej Jeleniogórskiej Wyprawy w Himalaje”.
Jest to dowód na ogromny wkład, jaki wniósł ten samochód do osiągnięć Polaków w Złotej Erze Polskiego Himalaizmu.